Mercedes-Benz Messeauftritt – Genfer Autosalon 2017

Ort: Genf (CH)
Kunde: Daimler AG
Lichtgestaltung, Fachplanung Beleuchtung: rgb GmbH
Fotos: Andreas Keller