Mercedes-Benz Preview „Meet Mercedes“ – Paris 2018

Ort: Paris (CH)
Kunde: Daimler AG
Lichtgestaltung, Fachplanung Beleuchtung: rgb GmbH
Fotos: Andreas Keller